اگر شما در مرکز آموزش راهنمایی برای مشکل خود پیدا نکرده اید، می توانید با ارسال یک تیکت و انتخاب دپارتمان مناسب از ما سوال کنید.


 مشاوره

مشاوره و راهنمایی قبل از خرید

 بخش مالی

گزارش اشکال در خصوص قیمت محصولات و یا اشتباه های مربوط به بخش مالی

 پشتیبانی محصولات

در صورت برخورد با مشکل و یا داشتن سوال درمورد محصول ارائه شده از این بخش استفاده کنید